top of page
tec-H-ub

27/12/18

Furkan Avcı / 2016 / İstanbul Teknik Üniversitesi / 4. Yarıyıl / Dr. Deniz Aslan

snap1.jpg

-startup 

Yaşama iradesinin sonuçlarından biri olarak iki ayağı üzerine kalkan türümüz, içerisinde bulunduğu habitata uyum sağlamış, optimum koşulları aramış ve nesneler üreterek optimum koşulları yaratmayı denemiştir. Muhtemelen öyledir ki; keşfedilmiş tüm nesneler içerisinde “ev”, en eski ve dostane olanıdır. İlkel atalarımızın benliklerini keşfetme yolculuklarında, sosyalleşmek ve ilişkiler kurmak bu sürecin katalizörü olmuş ve tüm canlıların barınma gereksinimine cevap veren “barınak” yeniden tanımlanarak, yarı kamusal ev kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram ilerleyen süreçlerde, mahremiyet, aile olma, yuva gibi alt anlamları tetiklemiştir. Belki de bundan dolayı, evrimsel süreç içinde insanın genetik alt metni, ev ile ilgili, güven, davranışsal rahatlama gibi pozitif anlamlar ile kodlanmıştır.

Geçmişten günümüze, mimarlığımızın, bilerek ya da farkında olmadan, ev kavramından etkilendiği söylenebilir, peki ya yalnızca ev imgesinin yarattığı dostane anlamın sürdürülüp, mahremiyet kavramının yeniden düzenlendiği çok programlı bir mimarlık mümkün olabilir mi?

 

dia0.jpg
dia0.jpg

-masterplan

 

Proje stüdyosunun başlangıcında, bir senaryo dahilinde İstanbul için kısmi kentsel bir tasarım önerisi getirilmesi talep edilmiştir. Senaryo, yakın gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağımız, buzulların erimesine bağlı olarak suların yükselmesi, kıyı ve karasal alışkanlıklarımızın sınırlanmasına bağlı değişimin araştırılması üzerine kurgulanmıştır. Su üzerinde veya yarı karasal yaşam deneyimine olanak vereceği düşünülen, Küçükçekmece Gölü’nü, Marmara Denizi’ne bağlayan lagünler proje alanı olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir olmanın ana gereksinim olduğu bu araştırmada, her katılımcı komünitenin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek programlar üzerinde çalışmıştır.

masterplan-legand.jpg

Göl Ekosistemi

Balık Hali ve Restoran

Yaşam Birimleri

Genetik Araştırmalar

Eğitim Birimleri

Teknolojik Araştırmalar

Dijital Sanatlar ve Kültür Merkezi

Yaşam Birimleri

Biyogaz Üretimi

Hidrofonik Tarım ve Pazar

Biodizel Üretimi

Dalga Enerjisi Üretimi

Eğlence

masterplan.jpg
siteplan.jpg

-siteplan

Bireysel olarak çalışılacak projenin konusunu, gelecekteki olası teknolojilerin araştırıldığı, “know-how” bir teknoloji enstitü kurgulanması fikri oluşturmaktadır.

Enstitünün temel amacı bilginin üretilmesidir. Bilgi, mevcut birikimin sorgulanması ve işlenmesi yoluyla çoğalır. Bu durumda, kamu bireysel projenin majör aktörüdür ve optimum koşullar ile çevrelenmiş olmalıdır. Karasal yaşam alışkanlıklarının sınırlandığı bir oramda bireyin tanıdık imgeler ile bir arada bulunması, bu geçiş döneminin olumsuz etkilerini minimize edecektir. Günümüz moderninde, bitişik bir üçgen ve bir dörtgenden oluşan imaj evi sembolize eder ve genetik alt metnimize işlemiş bu tanıdık duygunun güçlü etkisinden faydalanılarak yapının ana kütlesi oluşturulmuştur.

dia1.jpg

Sosyal bir canlı olarak bireyin çevresel faktörlerin olumsuz etkileriyle başa çıkabilmesinde etkin rol sahibi olacak bir diğer yardımcı ise türdeşleri ile bir arada bulunması ve iletişmesidir. Bu sebeple, proje alanı içerisinde bulunan tanımsız kara parçası müdahalede bulunarak tanımlı bir alan haline getirilmiştir ve deniz yolu ulaşımını da desteklemesi öngörülmüştür.

dia2.jpg

Bilgiyi işlemek için paylaşmanın gerektiği, kendine saklanan bilginin kişiye fayda getirmediği bir dönemde yaşanıyor. Bu dönemde, bilginin paylaşılmasının en yetkin yolunun eğitim fonksiyonu olduğu düşünülmüş, bilgi üretmeyi amaçlayan bir projenin içerisinde, eğitim birimleri kaçınılmaz olarak kendilerine yer bulmuşlardır.                                                                                                                                                                        

1nk-plan.jpg
zk-plan.jpg

-1st floor plan

-ground floor plan

Yapı karadan su yaşamına adapte olmayı deneyen ara bir zaman diliminde var olduğundan, karayla ilişkisi tamamen koparılmamış ancak karasal yaşamın sahip olduğu fırsatların benzerlerinin su yaşamında da yaratılması adına, su yapının içerisine alınmış, bireysel deniz ulaşımı kurgulanmıştır.

section1.jpg

-section 2

section2.jpg

-section 3

section3.jpg

-section 4

section4.jpg

-section 5

snap2.jpg
snap5.jpg
snap4.jpg
snap3.jpg
logo-cerceve_edited.png

TASARIM VE MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PAYLAŞIM PLATFORMU

  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah Spotify Simgesi
bottom of page