top of page
sponge.megabits

Zeynep Candar (Turkey)

COVER.jpg

// Pandemic and Human Relations & Pandemic and Psychology:

                                                                                                       "sponge.megabits"

Pandemi, karantina, sosyal izolasyon kavramlarını insan psikolojisi, ilişkileri ve davranış modelleri üzerinden ele alarak zihnin ve bedenin adaptasyon süreçlerini nasıl sorgularsınız? Ani bırakılan yaşantının bilinçaltındaki izi ve yeni durumdaki adaptasyon süreci nasıl bir insan modeli tanımlar? Pandemi sonrası karşılaşacağımız yeni insan ve davranış modelleri hakkında fikirlere ulaşmak için şuan üzerinden izolasyona girmiş kişilere bir anket düzenledik.
Evrilen insan modeli dijital kaynakların potansiyellerini keşfetmiş, olanakları deneyimlemiş yapıda olacaktır. Normal şartlar altında keşfedilse gerçel dünya ile dijital sürece dahil olmanın ilişkisini yansıtan gelişmeler çeşitlenebilirdi. Ancak anket çıktısına göre, çepeçevre statik bir mekan içine sıkıştırılmış psikoloji aynı rutinler içerisinde çoğunlukla dinamik bir hareket gösteriyor. Dışarıdan statik ve kendi içinde dinamik algılanan bu olguyu nasıl tanımlardınız?
Pandemi kaynaklı karantina ortamında gelişen bu süreci, tipikleşmiş mekansal yaşantılar kurgulayan, hücresel özdevinen üretken sistemlere benzetilebiliriz. Sistem, doğada ve insan ilişkilerinde ortak gözlemlenebilen düzen ve rasgelelik arasında bir davranış sergiler. Devinimin kurallarına göre <burada insanların geliştirdiği yetenek ve edindiği alışkanlık çeşitliliği olarak tanımlanır> bu sistemin formu değişir. Çoğunlukla tek fiziksel ortamın ev olduğu karantina sürecinde, insanların tercihlerinin dijitalleşmeye doğru yönelmesi / fiziki bağlamdan uzaklaşması ve böylece edinilen alışkanlıkların evrilmesi, çalışmanın tasarlanabilir mekanlarını da daha soyut bir alanda kurgulanmasına yönlendirmiştir. Ankette gördük ki katılımcıların büyük çoğunluğu, sosyal izolasyon sürecinde dahi kendisini bu sürece dahil eden roller üstlenme isteğinde ve eğilimde, biz de bunu dijital bir mekanda sağlamaları için onlara imkan vermek istedik.
Tasarım, ani soyutlanmış insanın psikolojik ve fiziksel gelişimini destekleyen ve yakın gelecekteki insan ilişkilerinin “dijital mekan” kavramıyla yeniden düşünülmesine teşvik eden dijital uygulama çıktısına sahiptir. Tasarım, deneyim ve etkileşimli teknolojiler bağlamında VR ve oyun motorlarının potansiyellerini de uygulamaya dahil etmeyi öngörüyor. Bu uygulama ile, her bireye kişi-ev-hücre ilişkisini temsilen bir dijital alan tanımlanır. Birey, tanımlanan alanı kendi isteklerine göre sanal ortamda (VR-oyun) düzenleyerek, büyük sünger sisteme dahil olabilir. Bu tıpkı SIMS oynamak gibi… Pandemi sürecinde, komşularla bile ilişki kurmaktan çekinen kişilerin dünya çapında dijital bir paylaşım ortamına katılarak, çeşitli ilişkilere dahil olup, alışkanlık, yetenek, etkinlik paylaşımı ile karantina sürecini en az psikolojik değişimi yaşayarak atlatması hedefleniyor. Hücreler arası kurulan, değiştirilebilen ilişkiler sistemin devingen bir forma sahip olmasını sağlar.
Referanslar
Yedekçi, G., ‘Doğayla Tasarlamak, Biyomimikri ve Geleceğin Mimarlığı’, s.90-92, İstanbul, 2015.
Cellular Automata Blog Örnekleri:
2D/3D Simülasyonlar: https://softologyblog.wordpress.com/category/cellular-automata-2/page/1/
Pandemic Simülasyonlar: https://softologyblog.wordpress.com/2020/03/23/pandemic-simulations/

logo-cerceve_edited.png

TASARIM VE MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PAYLAŞIM PLATFORMU

  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah Spotify Simgesi
bottom of page