top of page
Kadıköy Denizcilik Müzesi

28/12/18

Erkin Yaşar Cerik / 2016 / İstanbul Teknik Üniversitesi / 6. Yarıyıl / Dr. Deniz Aslan

1-masterplan-1.jpg

-Manifesto

Müzenin sergileme yaklaşımı: Geleneksel müzeciliğin aksine sergilenen elemanları bulundukları yerden, var oldukları ve var ettikleri hayatlardan, dolayısıyla benliklerden koparılmış nesneler olarak soyut ve yüzeysel bir şekilde tanıtmak yerine aslında insan üretimi, yani bizden olan bu nesneleri çevresinde oluştukları ve oluşturdukları hayatları anlatmada birer araç olarak kullanarak insanın o zaman diliminde yer almasını ve kısa da olsa o hayatları ve durumları yaşamasını sağlamaktır.

Müzenin mekânsal yaklaşımı: Kentin eski tarihe günümüz tasarım anlayışı üzerinden göndermelerde bulunarak geçmişte Kadıköy’ü Kurbağalıdere bölgesinde yer almış ve sosyal ekonomik, tarihi anlamda Kadıköy’ün kaderinin çizilmesinde rol oynamış ancak şu anda hiçbir şekilde anlaşılamayan liman, denizcilik ve ticaret kültürünün gerek yapısal, gerek kentsel ölçekte öncelikle Kadıköylülere, sonrasında ise buraya gelecek tüm insanlara aşılanarak, tarihi verilerin çıkartılamadığı; bu nedenle de tarihi hakkında çok az bilgi sahibi olunan Anadolu yakasının ne denli köklü bir tarihinin olduğunun gösterilmesi, bu tarihin bizzat deneyimletilerek bu kültürlerin aşılanması ve kent içindeki potansiyellerinin açığa çıkartılması ile kent yaşamına katkı sağlamasıdır.

Müzenin kentsel yaklaşımı: Kentin tarihinde liman olarak yer edinmiş unsurların yeniden yorumlanması ile kent tarihi hakkında simgesel ölçekte göndermelerde bulunarak kent silueti içinde yer etmek, geçmişteki kent yaşantılarının günümüz koşulları içinde nasıl var olabileceğini, yeni kentsel yaşam içerisinde nasıl potansiyeller oluşturabileceğine dair bir araştırma ve denemedir. Bu yolla somut ve soyut elementlerin özgün karakterlerinin farklı kombinasyonlar ile bir araya getirilmesini hedefler ve bu yolda iskele kavramının referans alır.

2-tarih-1.jpg
3-tarihi kesit-1-yazisivar.jpg

Papaz Çayırı olarak anılan eski Salıpazarı alanı ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu zaman içinde Kurbağalıdere’nin alüvyonlarının birikmesiyle oluşmuş bir delta ovasıdır. Dere yatağı alüvyonlarla dolarak yükselmiş ve daralmış, antik limanı alüvyonlar altında bırakmıştır.

4-konsept kesit-1-yazisivar.jpg

Tasarım bulunduğu bölge içerisinde şehrin altında unutulan tarihi, yaşantıyı ve eserleri günümüz durumu ile bir araya getirerek geçmişle bugün ve gelecek arasında bir ilişki kurar. Oluşturduğu mekânsal potansiyeller ile

  • kullanıcıyı içine çeker

  • şehrin kaosundan kurtararak geçmişin karanlığında ve derinlerinde kaybeder

  • deneyim bittikten sonra kullanıcıyı tekrar gerçek ancak geçmişle harmanlanmış Dünya’ya geri döndürür.

 

Oluşturduğu kentsel-tarihi peyzaj ile Kadıköy’ün zenginliklerine dikkat çeker, kullanıma açar ve kentsel yaşama dahil eder.

5-perspektif-1.jpg

-perspektif

6-müze kesit-1.jpg

-müze kesiti

7-arkeopark kesit-1.jpg

-arkeopark kesiti

8-dia1-1.jpg
9-dia2-1.jpg
10-dia3-1.jpg

-enstantaneler

11-enstantane1-1.jpg
12-enstantane2-1.jpg
13-enstantane3-1.jpg
14-enstantane4-1.jpg
15-enstantane5-1.jpg
16-enstantane6-1.jpg
17-enstantane7-.jpg
18-enstantane8-1.jpg

-planlar

19-plan - 5.5-1.jpg

-plan, -5.50

20-plan 0-1.jpg

-plan, 0.00

21-plan +5-1.jpg

-plan, +5.00

22-sistem kesiti-1.jpg

-sistem kesiti

23-patlamış pers-1.jpg

-kesitler

24-kesitcc-1.jpg
25-kesitdd-1.jpg
26-kesitee-1.jpg
27-kesitff-1.jpg
logo-cerceve_edited.png

TASARIM VE MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PAYLAŞIM PLATFORMU

  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah Spotify Simgesi
bottom of page